Esame vyrų, dedančių nuoseklias pastangas atkurti ir puoselėti ryšį su savo vyriškumu, bendruomenė. Visi esame labai skirtingi išore, amžiumi, gyvenimo etapu, šeimynine padėtimi, karjeros pasiekimais, žemiškais tikslais, pomėgiais ir t.t. Tačiau kartu esame labai panašūs vienu dalyku – ketinimu eiti SAVO keliu, išlaisvinti SAVO vidinę vyrišką galią ir panaudoti ją darnos kūrimui aplinkui. Paprasčiau kalbant – eiti eiti Vyro Dao.

 

Vyriška erdvė, kurioje vidinius klausimus sprendžiame iš esmės

Vyrų ratas – tai erdvė, kurioje mes visi dirbame su ta pačia prigimtine energija. Esame santykyje su šia jėga, ir šia prasme esame lygūs: nėra nė vieno geresnio ar blogesnio, aukštesnio ar žemesnio. Tai NĖRA vieta, kur stengtumėmės pasirodyti geresni nei esame, girtis savo nuotykiais ar sėkme, išlaikyti statusą, slėpti savo silpnybes ar atrodyti „kieti vyrukai“. Tai YRA vieta, kur bent trumpam galime NUSTOTI VAIDINTI, ir pajusti, ką reiškia BŪTI VYRAIS TARP VYRŲ. Tokiais, kokie esame – be kaukių, be vaidybos, be apsimetinėjimų. Tai vieta, kur dažnai pirmą kartą išmokstame priimti save tokius, kokie esame, ir prisiimti už tai atsakomybę, kartu įgaunant tikrąją galią keistis.

Dažnai vaizdas, kurį pamatome atsimerkę patys prieš save, nebūna labai gražus. Bet puliuojanti žaizda negali išgyti, jei ji nepripažįstama ir nuolat pudruojama. Vyrų ratas nėra „sterilus“. Čia mes VISADA PALAIKOME vienas kitą, tačiau tai nėra tas pats palaikymas, kurį gavome vaikystėje iš mamos. Šis palaikymas vyriškas – tiesus, skatinantis daryti sunkius, bet būtinus dalykus pokyčiams. Čia me sakome vieni kitiems tiesą, ir mokomės ją pirmiausia sakyti sau.

 

Kaip gimė Vyrų Ratas?

Impulsas vyrams susiburti kilo labai natūraliai iš stipriai pasikeitusių gyvenimo sąlygų šiuolaikinėje visuomenėje. Vyriškumas – tai, ką natūraliai, be jokio sąmoningo dėmesio sūnums perduoti turėtų TĖVAS. Ir visais laikais tai vyko: berniukai su tėvais dirbdavo ūkiuose, ir kasdien didžiąją dalį dienos praleisdami kartu su tėvu, neišvengiamai perimdavo jo įpročius, pasaulio pajautimą, kažką, ko žodžiais neaprašysi (galima tik perjausti). Taip vyriškumas būdavo perduodamas iš kartos į kartą.

Šiuolaikinė gyvenimo sandara viską sujaukė gana stipriai. Pirma, absoliučios daugumos mūsų tėvai dirbo išorės darbuose, ir mes jų beveik nematydavome. Mes nematėme, kaip mūsų tėvai kasdien deda pastangas, kaip prisiima atsakomybę, kaip įveikia kliūtis, kaip akis į akį susiduria su savo baimėmis ir žengia už jų ir t.t. Nematėme daugybės dalykų, kurie mums, berniukams, parodytų, kaip su gyvenimu tvarkosi vyrai. Ir mes kiekvienas ėmėmės išrasti „savo dviratį“. Užtat moterys mus supo nuolat. Apie 90% mokytojų mokyklose buvo moterys. Kad ir kokios geros jos būtų (nuoširdžiai Jus mylime ir gerbiame), jos negalėjo parodyti mums mūsų kelio. Ir tai yra antra priežastis, kodėl „susipainiojome“. Trečia, šiuolaikinė viešoji erdvė didžiąja dalimi mums siūlo visiškai iškreiptą vaizdinį, kas yra tikras vyras. Mes matome džeimsus bondus, rembo. greitus ir įsiutusius, ir, nežinodami, nebūdami giliai perjautę, savo pačių vidinės galios, neretai persiimame šitais įvaizdžiais ir pasąmoningai imame siekti jų. Ir susipainiojame galutinai.

Vyrų ratas kilo kaip idėja sukurti visam tam atsvarą. Mes, vyrai, dažnai gyvename su savo klausimais ir galvojame, kad jie kyla tik mums. Nors realybėje visai čia pat yra kitų vyrų, kurie išgyvena tą patį arba jau yra tai perėję. Mūsų vidiniai klausimai nėra bereikšmiai. Jie svarbūs. Tačiau savaime jie neišsispręs. Viskas „nebus gerai“. Mes turime tai peraugti, ir – svarbiausia – mes galime tai padaryti, padėdami vieni kitiems. Vyriškumą, kurio negavome iš tėvo, galime gauti iš kitų vyrų. Ir tai turi didelę prasmę. Nes būtinoji laimės sąlyga – pirmiausia, susijungti su savo lytimi.

 

Ką konkrečiai mes darome?

Vyrų rato veikla pirmiausia nukreipta į narių vidinės vyriškos kokybės auginimą, kadangi tik tokiu keliu galime daugiausiai duoti ir aplinkai. Taip pat, kiek fiziškai spėjame, darome gerus darbus.

Konkrečiai:

  • Kiekvieną šeštadienį rytais nuo 6 val. renkamės bendroms vyriškoms praktikoms. Praktikų pagrindas – Džun Juan Čigongas (plačiau Dao108.lt). Dirbame su energija, nes ji – visa ko pagrindas.
  • Nuolat viena ar kita forma papildomai sprendžiame įvairius narių gyvenimuose įsisenėjusius klausimus konsteliacijų pagalba (santykis su tėvais, santykis su vaikais, santykiai su moterimi / moterimis, pinigų klausimai ir kt. – bet kas, kas realiai tuo metu mus stabdo)
  • Klausiame vienas kito paprastų, žemiškų patarimų, tiek gyvai, tiek Facebook grupėje, tiek neformaliuose pasibuvimuose
  • Organizuojame vyriškų praktikų išvažiuojamąsias stovyklas
  • Laikas nuo laiko organizuojame seminarus, kur pasikviečiame mokytoją iš tam tikros specifinės vyriškumo srities
  • Laikas nuo laiko organizuojame laisvalaikį kartu gamtoje ar pirtyje
  • Darome atvirus workshop’us, kur dirbame su prigimtinės vyriškos energijos aktyvavimu bei nuoširdžiai klausiame ir gauname tiesius atsakymus iš kitų vyrų
  • Kartą per metus organizuojame Iniciaciją į vyrus

 

Kas gali prisijungti prie Vyrų Rato?

Laukiame kiekvieno vyro, kuris jaučia, kad vyriškumas yra tai, kur link jis nori eiti gyvenime. Taip pat kiekvieno, kuris viduje kvestionuoja, ar jo susidarytas vyriškumo įvaizdis yra tai, kas veda į laimę. Nėra praktiškai jokio cenzo amžiui (laukiami ir vaikinai nuo 16 m.), statusui, pasiekimams ar jokių kitokių reikalavimų. Esmė – nusiteikimas DĖTI KASDIENES PASTANGAS ir spręsti klausimus iš esmės.

 

Kaip galima tapti Vyrų Rato dalimi?

Paprasčiausias būdas – ateiti į artimiausią vyrų rato organizuojamą atvirą workshop’ą, prisiliesti prie praktikų, iškelti rūpimą klausimą. Kitas variantas – pereiti Džun Juan Čigongo I pakopos mokymus ir ateiti į šeštadienio praktikas (būsite nukreipti mokymų metu). Jau turintiems bent I čigongo pakopą, – rašykite s.kaniava@gmail.com ir nurodysime, kaip prisijungti prie šeštadienio praktikų išbandyti (mėnesį laiko galima lankyti laisvai, po to reikia apsispręsti dėl nuolatinio įsitraukimo).

Norint tapti pilnaverčiu Vyrų Rato nariu, reikalingi du dalykai: 1) iniciacija į vyrus ir 2) baziniai tęstinio darbo įgūdžiai – Džun Juan Čigongo I pakopa (arba aukštesnė). Pradžioje kviečiame tiesiog susipažinti atviro workshop’o metu.